Appointment procedure for “Rijksvertegenwoordiger” has to change according to D’66

(picture NRC) In this article the D’66 opinion about the appointment procedure of the “Rijksvertegenwoordiger” and that that has to change.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/27/benoemingsprocedure-rijksvertegenwoordiger-antillen-nu-te-schimmig/?fb_action_ids=10200213360297152&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B414840835310241%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

28 nov written answer from Plasterk:

Kamerlid: Hachchi (D66)

Vraag:

Kunt u de benoeming van de Rijksvertegenwoordiger stroomlijnen met die van een commissaris van de Koning?

Antwoord:

Er bestaan grote verschillen in de rol en positie van de commissaris van de Koning en de Rijksvertegenwoordiger, welke mede tot uitdrukking komen in de benoemingsprocedure.

De benoeming van de Rijksvertegenwoordiger is vastgelegd in art 188 Wolbes. De minister van BZK stelt een profielschets vast, waarna de vacature wordt geplaatst in de Staatscourant. Voordat de minister de voordracht tot benoeming doet, wint hij over de voor te dragen persoon het gevoelen in van de bestuurscolleges van de openbare lichamen, dit om het draagvlak voor het functioneren van betrokkene in de praktijk te toetsen. Aangezien de Rijksvertegenwoordiger geen deel uitmaakt van het eilandsbestuur en daar dus ook geen verantwoordingsrelatie mee heeft is er geen sprake van een vertrouwenscommissie, uit respectievelijk aanbeveling van de eilandsraad.

Zoals bekend legt de huidige Rijksvertegenwoordiger per 1 mei 2014 zijn functie neer. Ik zal derhalve voor zijn opvolging een profielschets vaststellen. Dit past in de huidige acties voor de verbeteren van de Rijkscoƶrdinatie.