Editorial in Dutch: Evalueren

Stel, je runt een kroeg. Op een gegeven moment besluit je met zijn allen dat alles anders moet. Er komt nieuwe eigenaar, extra personeel, ander kassasysteem, nieuwe leveranciers, nieuwe regels, alles in de hoop dat de kroeg beter gaat lopen.

De plannen liggen al klaar en na een korte voorbereidingstijd, waarin de zwakke plekken (afvalverwerking, opleiding bestaand personeel) alvast wat ondersteuning krijgen, gaat het roer om.

Spannend!

Wat doe je dan aan het eind van iedere avond? Je bespreekt de avond met zijn allen. Wat doe je dan iedere ochtend? Je praat met elkaar of er niets iets te verbeteren valt.

St. Eustatius, is net als de hierboven beschreven kroeg, ook van eigenaar veranderd.

Dat is al bijna 5 jaar geleden. Ze hadden afgesproken om na vijf jaar de nieuwe status te evalueren. Nu, na vier jaar is afgesproken dat het advies van de Raad van State hierover opgevolgd gaat worden.

Ik hoop dat het eiland zich daarop voobereid heeft. We weten wel alvast dat de RCN niet goed functioneerd, dat er niet goed gecommuniceerd wordt en dat de Rijksvertegenwoordiger zijn taak niet goed heeft vervuld. Of taken van die functie veranderd moeten worden heb ik nog niet over gehoord.

Wanneer komt een evaluatierapport van de lokale overheid?

Annemiek