Goed onderwijs begint in de klas

Sinds oktober 2010 is Nederland verantwoordelijk voor het onderwijs op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het onderwijs op de middelbare school van St. Eustatius is verslechterd sinds die tijd. Een makkelijk te nemen maatregel die de basis legt voor goed onderwijs is het aanbieden van vaste contracten aan leraren.

De kinderen die op de middelbare school komen op St. Eustatius zijn bij begrijpend lezen gemiddeld op het niveau van groep 4/5. Dat zijn in Nederland kinderen van 7 en 8. Er is een rapport verschenen van de onderwijsinspectie. Dat kunt u hier lezen: http://www.scribd.com/doc/190930130/Rapport-Van-Bevindingen-Kwaliteitsonderzoek-Translation-Ch-2-3-Appendix

Goed onderwijs begint in de klas. Uit het McKinsey rapport “How to improve education, hier te lezen: http://www.scribd.com/doc/78625564/McKinsey-Report-2010-How-to-Improve-Education , blijkt dat goed onderwijs erop neerkomt dat de leraar in de klas op zo’n manier instrueert, dat de leerlingen er echt iets van leren. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk is dat heel moeilijk. Je moet om een betere leraar te worden, steeds testen of de leerlingen goed hebben begrepen wat je hebt bedoeld. Dan begrijp je wel, dat de betere leerlingen vaak op de zwakkere leerlingen moeten wachten. De leraar moet namelijk zorgen dat ALLE kinderen het begrepen hebben. Als bijna alle kinderen ergens zwak in zijn, zoals de kinderen op Statia in het Nederlands en zelfs in het Engels (“proper English”), dan schiet dat maar heel langzaam op voor een leraar. Hij moet erg goed zijn om ze op niveau te krijgen.

Om goed te kunnen lesgeven, moet de leraar een fijne werksfeer om zich heen hebben. Hij moet zich zeker voelen dat de directie een steun in de rug is, die hem dekt wanneer er problemen zijn. Een directeur moet leiding geven en in staat zijn het team van leraren die fijne werksfeer te bieden.

Leraren kunnen leren van elkaar als ze open zijn en als ze weten waar ze aan toe zijn in een school. Leraren geven beter les als ze precies weten wat ze de kinderen moeten leren. Het onderwijs schiet overal ernstig tekort op Statia. Dat begint op de peuterschool, wordt niet echt veel beter op de basisschool en is rampzalig op de Gwendoline van Puttenschool.

Het is erg moeilijk om les te geven op St. Eustatius. We hebben heel goede toegewijde leraren nodig voor alle niveau’s, van peuterschool tot en met middelbare school. Als nieuwe leraren een drie jarig contract krijgen aangeboden, geef je ze de volgende boodschap: “Wil je eens wat anders in je onderwijscarriere, kom dan 3 jaartjes bij ons lesgeven.”

Dat is niet handig. Je wil goede mensen trekken die zich betrokken en verbonden voelen. Dan moet je vaste contracten aanbieden. Een jaar op proef en daarna stilzwijgend ieder jaar het contract verlengen.

Een lichtpunt is de MBO. De MBO heeft een goed team van jonge hoog opgeleide leraren. Wat zou het jammer zijn als die over drie jaar allemaal weer weg waren.

Annemieke Jansen,

Drs. Pedagogische wetenschappen.

 

One thought on “Goed onderwijs begint in de klas

 1. Hoi Annemieke,

  Gedifferentieerd onderwijs geven aan leerlingen met verschillende (instap)niveau’s is inderdaad een hele klus die veel eist van de inventiviteit van de individuele leerkracht. Het komt dan neer op de persoonlijke didaktische vaardigheden, het al dan niet aanwezig zijn van remedierend materiaal waarmee de achterstanden e/o leer problemen bij de leerlingen ingelopen e/o aangepakt kunnen worden, planmatigheid alsook (brede) zorg. Collegiale consultatie, kennisoverdracht e/o deskundigheidsbevordering is daarbij natuurlijk ook zeer belangrijk. Echter, achter de gesloten deuren van het klaslokaal is het de leraar die de klus moet klaren en die moet dus voldoende toegerust zijn. Het gaat bij achterstandsbestrijding m.i. dus niet, zoals jij stelt, om:

  ‘de leraar die een fijne werksfeer om zich heen moet hebben. en zich zeker voelt dat de directie een steun in de rug is, die hem dekt wanneer er problemen zijn. Een directeur moet leiding geven en in staat zijn het team van leraren die fijne werksfeer te bieden.’

  Maar om dedication, expertise, vaardigheden, middelen alsook een continuum aan zorg waardoor je als team ‘meesterschap” ontwikkeld en niet elke 3 jaar weer opnieuw het wiel moet uitvinden!!

  Een collegiale groet uit Suriname,
  Ingrid Winter

Comments are closed.