Plasterk onder vuur, lees het ISB rapport

Hieronder een column van de website Joop, van historicus Han van der Horst.

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/25476_caribisch_nederland_de_volgende_vuurproef_voor_plasterk/

Hij zegt dat hij liever een debat ziet over het voorzieningenniveau op de eilanden, dan over het rapport dat Plasterk sinds november verborgen heeft gehouden.

Daar komt hij op een goed moment mee, want in 2015 wordt de huidige status van de BES eilanden geevalueerd. In 2010 zijn Bonaire, St. Eustatius en Saba van status veranderd. Waren ze eerst deel van het land Nederlandse Antillen, met een centrale overheid op Curacao, sinds 2010 is de centrale overheid in Nederland. Deze nieuwe status is een soort overgang; de centrale overheid (Den Haag) is nu rechtstreeks verantwoordelijk voor onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg (en de Tweede Kamer kan de ministers van OCW, veiligheid en justitie en VWS), de eilanden beslissen zelf hoe ze hun economie gaan ontwikkelen. Wel gaat er geld van Nederland naar die eilanden en dat geld is geoormerkt. Han van der Horst zet niet voor niks (tien!) achter “tien” ministeries. Ik had toen de berichtgeving over de nieuwe status begon, niet het idee dat zoveel ministeries zich ermee zouden gaan bemoeien.

In het rapport van het ISB team, dat Plasterk vijf (vijf!) keer heeft laten reviseren, wordt uitgelegd dat dat contact met die minsteries “verticaal” loopt. Op de eilanden weten ze vaak niet wat ambtenaren komen doen, ze hebben een plan gemaakt, zijn ergens mee bezig en het lokale bestuur is niet helemaal op de hoogte wat ze van plan zijn. Ik denk dat ze zoiets bedoelen.

Een belangrijk probleem is “communicatie” en daarom was de aanbeveling om zo snel mogelijk Dhr. Stolte te ontslaan. Stolte zou als vertegenwoordiger van Den Haag ervoor moeten zorgen dat alle partijen op de hoogte zijn van nieuw beleid, dat nieuwe plannen een platform hebben, dat er openheid, transparantie is. Dat lukte hem totaal niet, je leest in het rapport dat men elkaar wantrouwt en dat er soms helemaal NIET gecommuniceerd wordt. Dat betekent dat mensen “maar wat doen”.

Het is een ernstig gebrek aan daadkracht dat de beslissing is genomen dat Stolte pas per 1 mei weg gaat. Men is nu boos op Plasterk en dat is terecht want hij faalt, maar als ik Stolte was en dat rapport had gelezen, zou ik direct mijn ontslag hebben ingediend.

Dat is even de point van dit rapport denk ik.

De evaluatie is in 2015 en volgens het rapport moet bij die evaluatie ook de taken en verantwoordelijkheden van de Rijksvertegenwoordiger onder de loep genomen worden en hier is een ander document waarin uitgelegd wordt waar de evaluatie allemaal nog meer over gaat. Het voorzieningenniveau staat daar ook bij. Het is een belangrijk onderdeel van de evaluatie, vooral voor de kwetsbare groepen in die samenlevingen.

Annemiek